Əlaqə səhifəsi

Təchizatçılar üçün:

+994 (12) 310-11-77 int.: 108

Təkliflər üçün:

+994 (12) 310-11-77 int.: 100

+994 (70) 310-11-77

Ümumi:

+994 (12) 310-11-77 int.: 120

Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev, 574. Bakı, Azərbaycan